Xe ben Trường Giang

Trang chủ Xe benXe ben Trường Giang
Xe ben Trường Giang 3 chân
1,134,840,000 VNĐ 1,158,000,000 VNĐ
Xe ben Trường Giang tự đổ 3 chân năm 2016
948,640,000 VNĐ 968,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 8.1 tấn
663,460,000 VNĐ 677,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 8.1 tấn - cầu dầu
710,500,000 VNĐ 725,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 7.7 tấn
705,600,000 VNĐ 720,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 3.49 tấn
318,500,000 VNĐ 325,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 8.55 tấn
580,160,000 VNĐ 592,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 8.2 tấn (ben 2 cầu)
632,100,000 VNĐ 645,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 7.8 tấn (ben 2 cầu)
705,600,000 VNĐ 720,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 5.7 tấn tự đổ
413,560,000 VNĐ 422,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 7.8 tấn - cầu dầu
705,600,000 VNĐ 720,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang 6.9 tấn
485,100,000 VNĐ 495,000,000 VNĐ
Xe tải ben Trường Giang DFM - 8.5 tấn
730,100,000 VNĐ 745,000,000 VNĐ

Liên hệ quảng cáo (Tư vấn 24/7)090.1318.678
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường